De Optietipper
Financiële informatiedienst
Tel. 0900-1091093 (Ä 1,00 pm)

 

 

Ons SMS optieabonnement.

Het SMS optieabonnement is ons meest populaire abonnement. Abonnees op het SMS optieabonnement ontvangen bij elke aankoop en elke verkoop van AEX opties die we met de Optietipper modelportefeuille doen, zoals we die ook in de updates onder toets 2 bespreken, direct na de telefonische update een SMS en tevens ook een email bericht. Dit is de makkelijkste manier om onze aan- en verkopen van AEX opties te volgen. Bovendien ontvangt u deze SMS en email berichten ook wanneer u op vakantie bent in het buitenland ( vanuit het buitenland is onze telefoonlijn niet bereikbaar).

Abonnees op het SMS optieabonnement ontvangen tevens alle dagelijkse grafieken van het Grafiekenabonnement per email en ontvangen daarbij ook gratis de SMS en email berichten van posities in de Triple Up portefeuille wanneer dat van toepassing is.

Per 1 januari 2024 bedragen de kosten van het SMS optieabonnement 64,90 euro per maand of 675,00 euro per jaar.( incl BTW ) Het abonnement is altijd zonder opzegtermijn per maand direct te beŽindigen.

1. Wat ontvangt u bij ons SMS optieabonnement:

De abonnees ontvangen bij iedere aankoop of verkoop van AEX opties in de SMS optieportefeuille een SMS bericht en een e-mailbericht. Daarnaast ontvangt alle grafieken van ons Grafiekenabonnement per e-mail erbij.

2. De SMS optieportefeuille

De ingenomen opties van de SMS optieportefeuille die we per SMS bericht en tevens per e-mail versturen, lopen gelijk aan die van De Optietipper modelportefeuille, die wij op de telefoonlijn onder toets 2 inspreken. Het grote voordeel voor abonnees op dit abonnement is dat onze klanten niet elke update van de Optietipper telefoonlijn hoeven te beluisteren en tevens de SMS berichten ook tijdens vakanties etc. in het buitenland kunnen ontvangen.

Met de SMS optieportefeuille kopen we net als bij de Optietipper updates onder toets 2 alleen opties op de AEX index. Lees ook de disclaimer op onze homepage.

3. Grafieken

Als abonnee ontvangt u ook dagelijks alle grafieken van ons Grafiekenabonnement erbij met tekst en uitleg over onze interpretatie van de koerspatronen en de koop en verkoopsignalen van de indicatoren. De grafieken geven vaak goed weer hoe het gevecht tussen de kopers en de verkopers verloopt en op basis daarvan proberen we de volgende meest logische beweging te bepalen. Onze grafieken maken dus veel duidelijk over waarom wij een stijging of een daling voor de AEX verwachten en zijn ook belangrijk om beter te begrijpen waarom wij bepaalde posities innemen, dan wel sluiten. Alleen tijdens vakanties van Ron ontvangt u geen grafieken. Tevens ontvangt u elke week de nieuwe weekcode waarmee u naast alle nieuwe en eerdere grafieken ook onze posities en resultaten op onze website kunt bekijken.

4. Triple Up Strategie

Gemiddeld 2 of 4 keer per jaar geven onze grafieken aan dat er een goede kans is op een grote beweging voor de AEX binnen 1 a 2 maanden. In die situaties starten we een Triple Up poging waarin we los van de normale optieportefeuille met een startkapitaal van 1.000 euro proberen een heel groot bedrag te maken gedurende die grote beweging. Ook deze SMS en e-mail berichten van eventuele Triple Up pogingen ontvangen de SMS optieabonnees er gratis van ons bij. Over de afgelopen jaren staan we met de Triple Up strategie per saldo op een flinke winst, het huidige winstsaldo over alle Triple Up pogingen van de laatste jaren kunt u rechts op onze website lezen onder de tekst bij toets 3.

Nieuwe abonnees op de SMS optieportefeuille ontvangen gedurende hun 1e abonnementsmaand ter kennismaking ook de berichten van de Aandelen Optieportefeuille gratis erbij.

5. Een beperkt aantal posities tegelijk in portefeuille

Bij de SMS optieportefeuille gaan we niet uit van een vast startkapitaal. Wel werken we met een maximaal aankoopbedrag aan AEX opties van in totaal 10.000 - 11.000 euro. Meestal zitten we overigens maar voor een deel van dat bedrag in de opties. Meestal kopen we opties van rond de 3,00 a 4,00 euro en we vullen de portefeuille vrijwel nooit in een keer, we doen dat bijna altijd stapsgewijs. Ook het verkopen van de opties doen we meestal stapsgewijs. Uiteraard kunt u bij elke positie opnieuw zelf bepalen of u ons gaat volgen, en zo ja, of u ons exact volgt of kiest voor een ander aantal of misschien zelfs een geheel andere serie met een langere of kortere looptijd.

6. De voordelen voor u als optiebelegger

Waar u ook bent, in de auto, in de tuin, op vakantie, in het buitenland of op uw werk, overal kunt u de SMS berichten ontvangen. Op uw mobiele telefoon leest u in ons SMS-bericht welke opties wij op dat moment gaan kopen met de Optietipper modelportefeuille of weer verkopen, met duidelijke instructies omtrent serie, aantal en prijs. Daarnaast ontvangt u tegelijkertijd ook steeds een email met dezelfde informatie van ons, soms met nog wat extra uitleg.
Uiteraard is het niet toegestaan om onze SMS berichten, onze emails met aan- en verkoopberichten, de weekcode en andere berichten van ons verder te verspreiden of door te sturen, de kosten zijn laag genoeg dat iedereen die hiervoor interesse heeft zich zelf kan aanmelden. Abonnees die berichten van ons verder verspreiden of doorsturen worden direct van de SMS en email verzendlijsten verwijderd zonder teruggave van abonnementsgelden

7. De kosten

Ons abonnement op de SMS optieportefeuille, inclusief alle SMS berichten naar uw mobiele telefoon, inclusief de e-mails en inclusief al onze grafieken kost 64,90 euro per maand.

Wie een jaarabonnement neemt, betaald 675,00 euro voor 12 maanden, wat een korting van circa 103,00 euro per jaar oplevert. Een jaarabonnement komt neer op minder dan 1,85 euro per dag voor alle grafieken en alle SMS en emailberichten van de SMS optieportefeuille. Jaarabonnees ontvangen als extra ook een aantal emails met informatie over winstgevende handelssystemen, voor zowel de korte als de lange termijn, waar we lang aan gewerkt hebben.
Voor alle duidelijkheid, de kosten van de SMS berichten zijn geheel voor onze rekening.

We sturen de SMS berichten ook naar buitenlandse GSM nummers en daarvoor geldt dezelfde abonnementsprijs.

8. Garantie

Uiteraard zullen er naast hopelijk zeer veel winstgevende ook verliesgevende posities voorkomen. Het doel is op jaarbasis een ruim positief rendement te halen. Een echte garantie op winst kunnen wij u echter niet geven, wel de garantie dat wij er hard voor zullen werken om de juiste kansrijke posities te vinden. Door te leren van onze ervaringen proberen we elk jaar weer wat beter te worden. Uiteraard zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Wij vertellen u per SMS en e-mail welke posities we met de SMS optieportefeuille innemen en u dient bij elk bericht dus zelf te beslissen of u ons volgt. Kopen wij putopties omdat we een daling verwachten, maar verwacht u zelf een stijging, dan kunt uiteraard altijd besluiten uw eigen mening te volgen.

Elk jaar komen er wel een aantal maanden met verlies voor, houd daar rekening mee. De AEX doet niet altijd wat we verwachten dus er komen ook periodes met verliezen voor. Zolang we echter in de goede maanden maar meer winst maken dan we in de slechte maanden inleveren, maken we over een langere periode winst. Ons streven is om elk jaar met een ruime winst te eindigen met om de paar jaar een extra goed jaar met een echte hele grote winst.

9. Hoeveel geld heeft u nodig en hoeveel berichten kunt u verwachten

Het aantal berichten dat u gaat ontvangen is wisselend en hangt mede af van de beweeglijkheid van de beurs, maar in de meeste weken doen we meerdere transacties. Wat het benodigde kapitaal betreft, wij werken met de Optietipper modelportefeuille vaak met posities van rond de 1500 euro tot 2000 euro ( bijvoorbeeld 5 opties van 3,50 euro ) en soms kopen we een dubbele positie ( bijvoorbeeld 10 opties van 3,30 euro ). U kunt ons echter als u dat wilt ook met een veel kleiner werkkapitaal volgen. Kopen wij op een gegeven moment 6 opties van 2,50 Euro, dan kunt u zelf bijvoorbeeld besluiten er slechts 1 of 2 te kopen, al naar gelang uw kapitaal. Nogmaals dat bepaalt u zelf.

Verder is het verstandig om een behoorlijke reserve aan te houden voor het geval de 1e positie(s) met verlies zouden eindigen en na een paar winsten die winst apart te zetten als reserve en ook dan met dezelfde portefeuille grootte te blijven werken. Lees hierover ook links op onze website de teksten van Werken met opties en Moneymanagement. Wel adviseren wij u alleen met geld in opties te beleggen, waarvan het eventuele verlies ervan u niet in financiŽle problemen kan brengen ! Opties zijn risicovol en het geld wat u in opties investeert kan regelmatig voor mooie winsten zorgen, maar kan ook geheel verloren gaan. Wij adviseren niemand om een bepaalde positie te kopen, iedereen bepaalt zelf of men wel of niet opties koopt. Lees links op onze website ook het stuk: werken met opties.

10. Snelheid

Wij beschikken over de mogelijkheden om in korte tijd veel SMS berichten tegelijk te versturen. Uiteraard zijn eventuele technische storingen op het SMS netwerk of op het internet bij de e-mailverzending voor ons een kwestie van overmacht. We zullen er echter ook dan alles aan doen de berichten zo snel mogelijk bij u te krijgen.

Na uw aanmelding hieronder kunt u het abonnementsgeld ad Ä 64,90 euro voor 1 maand of Ä 675 euro voor 12 maanden overmaken op onze ING bankrekening NL35 INGB 0008 0342 88 ten name van De Optietipper.

U kunt op elk moment per het einde van de lopende abonnementsmaand stoppen met dit abonnement door simpelweg de betaling stop te zetten. Elk abonnement start direct zodra de betaling bij ons binnen is. Voor betalingen vanuit het buitenland zijn de volgende gegevens van toepassing, IBAN: NL35 INGB 0008 0342 88 en BIC: INGBNL2A .

Hier kunt u onze privacyverklaring inzien:

Hier kunt u onze disclaimer inzien:

Er waren wat problemen met het aanmeldingsformulier op deze pagina, die hebben we daarom tijdelijk verwijderd.

Indien u ons SMS optieabonnement wilt, stuur ons dan aub een email naar optietipper@wxs.nl met daarin het abonnement dat u wilt en uw naam, adres, mobiele nummer en emailadres.

Terug naar hoofdpagina.