Privacyverklaring

 

De bescherming van de privacy van onze klanten vinden we belangrijk, in deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten.

 

 

De 0900-telefoonlijn:

 

We houden niet bij wie onze 0900 / 0902 telefoonlijnen bellen. Wij kunnen deze telefoonnummers niet zien en deze vormen dan ook geen onderdeel van onze administratie.

 

Betaalde abonnementen:

 

Wij houden op een aparte computer een administratie bij van onze abonnees. Wie zich bij ons aanmeld voor een abonnement doet dat met vermelding van zijn naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Deze gegevens bewaren wij samen met de aanmelddatum en de betaaldatum van het abonnement, de startdatum van de huidige abonnementsperiode en de einddatum van de lopende abonnementsperiode per abonnementssoort. Wie verschillende abonnementen bij ons heeft staat dus voor elk abonnement apart in onze administratie. Bij een verlenging van het abonnement wijzigen wij automatisch de startdatum en einddatum van de lopende abonnementsperiode.

 

Na afloop van een abonnement dat niet wordt verlengd, verplaatsen wij deze gegevens naar een andere map waar wij uw gegevens bewaren zolang als dat wettelijk verplicht is, op dit moment is dat de fiscaal verplichte bewaartermijn van minimaal 7 jaar na afloop van uw abonnementsperiode.

 

 

Adresgegevens:

 

Wij delen uw adresgegevens niet met derden, wij verkopen geen gegevens en wisselen deze ook niet uit met derden.

Uw adresgegevens gebruiken we alleen voor onze administratie.

 

 

Emailadressen:

 

Wij delen uw emailadres niet met derden, wij verkopen geen gegevens en wisselen deze ook niet uit met derden.

Uw emailadres staat samen met uw naam en een code van het betreffende abonnement ook in onze emailcliŽnt van waaruit we u emails sturen die behoren bij uw abonnement. Daarbij staan in onze emailcliŽnt geen andere gegevens van u zoals uw telefoonnummer of adresgegevens. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te springen met uw emailadres en uw andere gegevens.

 

 

Telefoonnummers:

 

Wij delen uw telefoonnummer niet met derden, wij verkopen geen gegevens en wisselen deze ook niet uit met derden.

Voor het verzenden van SMS berichten maken wij gebruik van een beveiligd account bij Messagebird.com.

Wie bij ons een abonnement heeft waarbij ook het ontvangen van SMS berichten behoort, zoals het SMS optieabonnement, Ronís Optieplan, het Futurelijn abonnement of het Aandelen Optieabonnement, worden in een beveiligde lijst met naam en mobiele nummer in de map van een of meerdere abonnement - verzendlijsten geplaatst. Andere gegevens van u zoals adres en emailadres worden daarbij niet toegevoegd.

Voor meer informatie over de veiligheid en privacyverklaring van Messagebird zie: https://www.messagebird.com/en/legal/privacy

 

 

Cookies:

 

We maken op onze website geen gebruik van cookies, we proberen het verzamelen van gegevens zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Adverteerders:

 

Om dezelfde reden bieden we voor adverteerders geen mogelijkheid om op onze website te adverteren, we proberen geheel onafhankelijk te zijn, zoals we dat al sinds de start in 1997 zijn.

 

 

Nieuwsbrief:

 

Wie zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief doet dat alleen met een naam en een emailadres. Deze plaatsen we uitsluitend in onze emailclient. Omdat er geen sprake is van omzet, houden we hier verder geen administratie van bij. Wie zich aanmeldt komt in onze emailclient in een nieuwsbrief emaillijst waarnaar we 3 tot 5 x per jaar een email sturen met bijvoorbeeld een nieuwsbrief met grafieken en onze visie van dat moment, of een email met een speciale kortingsactie of wanneer wij een nieuw abonnement starten dan wel een nieuwe editie van Ronís Optieplan beginnen. Onze abonnees worden door ons automatisch op de verzendlijst van onze nieuwsbrieven geplaatst.

Wie zich wil afmelden van onze nieuwsbrief emaillijst, kan dat op elk moment doen door en email te sturen naar optietipper@wxs.nl met de tekst:afmelden.

Na afmelding kunt u zich later eventueel ook weer opnieuw aanmelden.

 

Wie zich afmeld wordt met naam en emailadres ook meteen weer verwijderd uit deze lijst. Deze gegevens bewaren wij daarna niet.

 

 

Inzage / wijzigen /verwijderen van uw gegevens:

 

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, dan kunt u ons een email sturen naar optietipper@wxs.nl en dan emailen wij u de gevraagde informatie. Indien u uw gegevens wilt wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u van adres, telefoonnummer of emailadres verandert, dan kunt u ons dat ook per email naar optietipper@wxs.nl laten weten.

Gegevens die we niet hoeven te bewaren voor de belasting, proberen we zelf zo snel mogelijk na de verplichte bewaartermijn te verwijderen. Indien u graag uw gegevens uit onze administratie wilt laten verwijderen, dan zullen we dat doen met uitsluiting van de gegevens die we wettelijk of belastingtechnisch nog niet mogen verwijderen.

 

 

Stopzetten emailberichten of SMS berichten.

 

Indien u om welke reden dan ook binnen uw lopende abonnement geen emailberichten en/of geen SMS berichten meer wilt ontvangen, dan kunt u een email sturen naar optietipper@wxs.nl en dan zullen we het sturen van de desbetreffende berichten direct stopzetten.

 

 

Einde abonnement:

 

Circa 5 tot 10 dagen voor de afloopdatum van uw lopende abonnement sturen wij u een email ter herinnering, waarna u kunt beslissen of u het abonnement wel of niet wenst te verlengen. Elk abonnement eindigt automatisch indien niet voor een vervolgperiode wordt betaald, we hanteren geen opzegtermijn.

Na afloop van uw abonnementsperiode ontvangt u nog een laatste email van ons met de melding dat uw abonnement ten einde is en we u van de bijbehorende email verzendlijst en / of SMS verzendlijst hebben verwijderd. Daarna sturen we u buiten de nieuwsbrieven geen emails meer.

 

---------------------------------------

 

Deze privacy verklaring is nog niet helemaal klaar, we zijn er nog mee bezig deze verder aan te vullen met alle informatie waarvan wij denken dat deze van belang is en zoals die behoren bij de nieuwe AVG privacywet.