De Optietipper
Financiële informatiedienst
Tel. 0900-1091093 ( 1,00 pm)

DISCLAIMER

Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren die u op deze website vindt, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie al is veranderd of niet meer juist blijkt te zijn. Indien u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, opties, futures, etc. bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Voor abonnees geldt dat wij er alles aan doen om de e-mails en de SMS berichten zo goed mogelijk en zo snel mogelijk naar u te versturen, maar wij niet verantwoordelijk zijn indien er storingen zijn op het SMS-netwerk of het internet en berichten om welke reden dan ook niet aankomen.

Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden. De Optietipper optieportefeuille is een modelportefeuille, evenals onze andere portefeuilles. Wij behouden zelf ten allen tijde het recht om dezelfde posities wel of niet in te nemen, dan wel grotere of kleinere aantallen van die positie in te nemen. Ook kan het voorkomen dat wij onze positie geheel of gedeeltelijk eerder of later kopen of langer of korter vasthouden. Opties zijn zeer risicovol, het hele aankoopbedrag van een optie kunt u verliezen, riskeer daarom niet meer dan u zich kunt verloorloven. Wij geven geen beurstips en adviseren niemand om een positie in te nemen, we vertellen wat wij in de grafieken zien en wat we op basis daarvan voor de beurs verwachten en welke posities we in de Optietipper modelportefeuilles innemen of sluiten.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website, onze SMS-berichten, onze emailberichten of op basis van onze telefoonlijn. Tijdens vakanties van Ron worden er geen grafieken gemaakt, maar worden er wel normaal SMS berichten gestuurd en minimaal 1 update per dag op de telefoonlijn ingesproken. Mocht Ron in de toekomst door ernstige ziekte of overlijden tijdelijk of langere termijn niet in staat zijn om grafieken te maken dan wel berichten te sturen, dan beschouwen we dat als overmacht en vervallen alle rechten van de abonnees in die periode.

Op de gehele inhoud van deze website ligt de copyright bij ons, verspreiding van deze inhoud is zonder toestemming nooit toegestaan. Ook het verder verspreiden of doorsturen van de weekcode, onze SMS berichten, persoonlijk gestuurde emails, onze emails met aan- en verkoopberichten en onze grafieken is niet toegestaan. Abonnees die berichten doorsturen worden tevens direct van de SMS en email verzendlijsten verwijderd zonder teruggave van abonnementsgelden.

 

 

Terug naar hoofdpagina.