De Optietipper
Financiële informatiedienst
Tel. 0900-1091093 (€ 1,00 pm)

 

Direct naar het aanmeldingsformulier.

 

Aandelen Optieportefeuille abonnement

Op maandag 5 oktober 2015 zijn we mede op verzoek van klanten een aparte portefeuille voor opties op individuele aandelen begonnen.

Al jaren handelen we met de Optietipper portefeuille vrijwel uitsluitend in AEX opties en concentreren we ons ook met de grafieken vooral op de AEX en andere indexen. We kregen echter steeds meer vragen waarom we niet wat met opties op individuele aandelen doen. Nu kochten we voor ons zelf wel regelmatig opties op individuele aandelen, maar met de Optietipper portefeuille, de updates onder toets 2 van onze telefoonlijn en het SMS optieabonnement willen we ons blijven concentreren op de AEX opties.

We zijn daarom op maandag 5 oktober 2015 een nieuwe aparte portefeuille gestart, waarin we alleen in opties op individuele aandelen uit de AEX index en af en toe uit de AMX index handelen. We werken daarin met een totaal werkkapitaal van circa 2500 euro en we kopen voornamelijk optieposities tussen de 400 en de 600 euro. Dat kunnen 5 callopties van 1,20 zijn, maar ook 2 putopties van 2,30 etc. De Aandelen Optieportefeuille zal daardoor maximaal uit 4 of 5 optieposities van rond de 400 tot 600 euro bestaan, maar vaak ook maar voor een deel gevuld zijn.

Op basis van onze analyses van de diverse grafieken zoeken we naar aandelen waarvan wij de kans groot achten dat deze waarschijnlijk een flinke beweging omhoog of omlaag gaan maken. Op basis daarvan nemen we dan optieposities in of sluiten we bestaande optieposities met de Aandelen Optieportefeuille.

Regelmatig zullen we de abonnees ook een grafiek van dat aandeel sturen wanneer we een positie in een aandeel innemen om duidelijk te maken waarom we een stijging of een daling verwachten. We kopen uiteraard puts als we een daling van een aandeel verwachten en we kopen calls als we een stijging van een aandeel verwachten. We schrijven nooit opties, dus u kunt nooit meer verliezen dan de premie die u voor een optie betaalt.

In tijden van een duidelijke dalende trend in de beurs zullen we vaker putopties bezitten, in tijden met een duidelijke stijgende beurstrend zullen we vaker callopties bezitten, maar soms ook zullen we op 1 of enkele aandelen callopties bezitten en op 1 of enkele andere aandelen putopties bezitten. We zoeken voortdurend naar de aandelen die er naar onze mening het zwakst uitzien om daar putopties op te kopen en aandelen die er het meest positief uitzien om daar callopties op te kopen. Meestal kopen we opties met een looptijd van circa 1 tot 3 maanden.

1. Updates beluisteren op de telefoonlijn:

We spreken op onze telefoonlijn over de posities en transacties in deze Aandelen Optieportefeuille elke dag 1 korte update in onder toets 1 rond 11.15 uur. Wie geen Aandelen Optieabonnement heeft, kan deze portefeuille dus ook via toets 1 van onze telefoonlijn volgen.

2. De kosten van een abonnement

Naast de mogelijkheid van het bellen naar toets 1 van onze telefoonlijn om deze Aandelen Optieportefeuille te volgen, bieden wij ook een abonnement aan. Dit abonnement op de Aandelen Optieportefeuille kost, inclusief alle SMS berichten naar uw mobiele telefoon, inclusief de e-mails en inclusief de eventuele grafieken van de bijbehorende aandelen, 15,00 euro per maand. Wie een jaarabonnement afsluit betaalt 160,00 euro voor 12 maanden, wat een korting van 20,00 euro per jaar oplevert. Voor alle duidelijkheid, de kosten van de SMS berichten zijn geheel voor onze rekening.

We sturen de SMS berichten ook naar buitenlandse GSM nummers en daarvoor geldt dezelfde abonnementsprijs.

3. Wat ontvangt u bij ons Aandelen Optieabonnement:

De abonnees ontvangen bij iedere aankoop of verkoop in de Aandelen Optieportefeuille een SMS bericht en een e-mailbericht. Een heel enkele keer sturen we u ook een grafiek toe om onze visie toe te lichten. Voor alle duidelijkheid: bij dit abonnement zitten dus niet alle andere grafieken van de AEX en de andere indexen die we maken en ook de weekcode voor onze website zit niet bij dit abonnement inbegrepen. De Aandelen Optieportefeuille is een modelportefeuille, lees ook de disclaimer op onze homepage.

Uiteraard kunt u bij elke positie opnieuw zelf bepalen of u ons gaat volgen, en zo ja, of u ons exact volgt of kiest voor een ander aantal of misschien zelfs een geheel andere serie met een langere of kortere looptijd.

4. De voordelen voor u als optiebelegger

Waar u ook bent, in de auto, in de tuin, op vakantie, in het buitenland of op uw werk, overal kunt u de SMS berichten ontvangen. Wij houden de beurs voor u in de gaten en zoeken naar geschikte optiekandidaten onder de individuele aandelen. Zowel bij aankoop als ook bij verkoop ontvangt u zowel een SMS bericht als ook een e-mail van ons. Op uw mobiele telefoon leest u in ons SMS-bericht welke opties wij op dat moment gaan kopen met de Aandelen Opties modelportefeuille of weer verkopen, met duidelijke instructies omtrent serie, aantal en prijs.

5. Garantie

Uiteraard zullen er naast hopelijk zeer veel winstgevende ook verliesgevende posities voorkomen. Het doel is op jaarbasis een ruim positief rendement te halen. Een echte garantie op winst kunnen wij u echter niet geven, wel de garantie dat wij er hard voor zullen werken om de juiste kansrijke posities te vinden. Uiteraard zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Wij vertellen u per SMS en e-mail welke posities we met de Aandelen Optie modelportefeuille innemen en u dient bij elk bericht dus zelf te beslissen of u ons volgt. Kopen wij putopties op een aandeel omdat we een daling van dat aandeel verwachten, maar verwacht u zelf een stijging, dan kunt uiteraard altijd besluiten uw eigen mening te volgen.

6. Hoeveel geld heeft u nodig en hoeveel berichten kunt u verwachten

Het aantal berichten dat u gaat ontvangen is wisselend en hangt mede af van de beweeglijkheid van de beurs en de individuele aandelen, waarschijnlijk zal het om 5 tot 10 berichten per maand gaan. Wat het benodigde kapitaal betreft, wij werken met de Aandelen Opties modelportefeuille met maximaal 4 a 5 posities van rond de 400 tot 600 euro. U kunt ons echter als u dat wilt ook met een veel kleiner werkkapitaal volgen. Kopen wij op een gegeven moment 4 opties van 1,30 Euro, dan kunt u zelf bijvoorbeeld besluiten er slechts 1 of 2 te kopen, al naar gelang uw kapitaal. Nogmaals dat bepaalt u zelf. Het is uiteraard mogelijk dat er opties met verlies zullen eindigen, dus het is verstandig om wat reserves aan te houden.

Wel adviseren wij u alleen met geld in opties te beleggen, waarvan het eventuele verlies ervan u niet in financiële problemen kan brengen ! Opties zijn risicovol en het geld wat u in opties investeert kan regelmatig voor mooie winsten zorgen, maar kan ook geheel verloren gaan. Wij adviseren niemand om een bepaalde positie te kopen, iedereen bepaalt zelf of men wel of niet opties koopt.

7. Snelheid

Wij beschikken over de mogelijkheden om in korte tijd veel SMS berichten tegelijk te versturen. Uiteraard zijn eventuele technische storingen op het SMS netwerk of op het internet bij de e-mailverzending voor ons een kwestie van overmacht. We zullen er echter ook dan alles aan doen de berichten zo snel mogelijk bij u te krijgen.
Uiteraard is het niet toegestaan om onze SMS berichten, onze emails met aan- en verkoopberichten en andere berichten van ons verder te verspreiden of door te sturen, de kosten zijn laag genoeg dat iedereen die hiervoor interesse heeft zich zelf kan aanmelden. Abonnees die berichten van ons verder verspreiden of doorsturen worden direct van de SMS en email verzendlijsten verwijderd zonder teruggave van abonnementsgelden.

8. Aanmelding en betaling

U kunt zich hieronder aanmelden voor dit abonnement. Na uw aanmelding hieronder kunt u het abonnementsgeld ad € 15,00 euro voor 1 maand of € 160 euro voor 12 maanden overmaken op onze ING bankrekening NL35 INGB 0008 0342 88 ten name van De Optietipper. Bij een maandabonnement is het voor u zelf het makkelijkste om hiervan een automatische maandelijke overschrijving te maken.

Circa 6 tot 10 dagen voor het einde van uw abonnementsperiode ontvangt u een herinnerings email van ons. U kunt op elk moment per het einde van de lopende maand stoppen met dit abonnement door simpelweg de betaling stop te zetten.

Uw abonnement start zodra zowel uw aanmelding als ook uw betaling bij ons binnen is. Bij de start van uw abonnement ontvangt u tevens nog een uitgebreide e-mail met meer informatie van ons, inclusief een overzicht van de lopende posities en een overzicht van de eerder al afgesloten posities. Voor betalingen vanuit het buitenland zijn de volgende gegevens van toepassing, IBAN: NL35 INGB 0008 0342 88 en BIC: INGBNL2A .

Hier kunt u onze privacyverklaring inzien:

Hier kunt u onze disclaimer inzien:

Er waren wat problemen met het aanmeldingsformulier op deze pagina, die hebben we daarom tijdelijk verwijderd.

Indien u zich voor een van onze abonnementen wilt aanmelden, stuur ons dan aub een email naar optietipper@wxs.nl met daarin het abonnement dat u wilt en uw naam, adres, mobiele nummer en emailadres.

 

Terug naar hoofdpagina.