Hoe belangrijk is de stand van de VIX op de optiepremies?

 

 

Al enkele maanden printen we voor onszelf elke dag de AEX optieprijzen uit en schrijven daarbij dan de stand van de VIX van dat moment op. We wilden hiermee voor onszelf eens goed uitzoeken hoe groot de invloed is van de VIX op de optieprijzen. We wisten al dat dit een grote invloed had, maar dit onderzoek overtrof al onze verwachtingen !

 

Voor alle duidelijkheid: de VIX is de Volatility IndeX, de VIX gaat normaliter omhoog wanneer de AEX daalt ( opties worden dan duurder) en de VIX gaat normaliter omlaag wanneer de AEX zijwaarts beweegt of stijgt ( opties worden dan goedkoper). Omdat dalingsgolven vaak veel feller, sneller en groter zijn, willen de schrijvers van opties in een golf omlaag een veel hogere premie hebben voor het schrijven van opties dan in een rustige zijwaartse of stijgende trend. Wanneer de AEX flink zakt, zien we de VIX dus omhoog gaan en dan worden de optiepremies een stuk duurder, wij noemen dat het stijgen van de risicopremie van een optie.

 

We nemen in dit onderzoek als voorbeeld-dag donderdag 23 juni 2016, wat 3 weken en 1 dag was voor de juli expiratie van 15 juli 2016. Die dag hebben we de optiepremies om 10.47 uur uitgeprint, de AEX stond toen op 445,28 en de VIX stond toen op 31,5.

 

We vergelijken deze optiepremies met die van vandaag donderdag 28 juli om 12.08 uur bij een AEX stand op 450,40 met een VIX op 17,9.

 

De tijdsduur tot aan de optie-expiratie is in beide gevallen hetzelfde, dus dat mag geen verschil maken.

 

Wel zien we aan de AEX augustus future dat er tussen nu en de augustusexpiratie nog circa 3,3 AEX punten aan dividenden worden uitbetaald, die moeten we dus van de AEX stand aftrekken voor een eerlijke vergelijking van de optiepremies, dat zit namelijk al in de augustus optiepremies verwerkt.

 

Om een eerlijke vergelijking te maken komen we dus uit op een werkelijke AEX stand voor de optieprijzen van nu van 447,10.

 

( In de periode van 23 juni tot de juli expiratie was er volgens onze gegevens geen dividend, de AEX juli future stond op 23 juni rond dezelfde AEX stand als de AEX index.

 

 

 

 

Op 23 juni stond de put AEX juli 430 op een premie van 8,95-9,20, dat was dus een optie die toen 15 punten onder de AEX stand stond bij een VIX van 31,5 en een resterende looptijd van 3 weken en 1 dag.

 

Nu op 28 juli staat de put AEX aug 435 op een premie van 3,30 3,40 en de put AEX aug 430 op een premie van 2,35- 2,45. We hebben feitelijk de premie nodig van de put AEX augustus 432 ( 15 punten onder de feitelijke AEX stand van 447, dus kijkende naar de prijzen van de put 435 en de put 430 dan zou een put AEX augustus 432 nu dus rond de 2,80- 2,90 ongeveer staan.

 

Dus bij een VIX van 17,9 kost deze optie met dezelfde looptijd en dezelfde afstand tot de AEX ( min 15 pt) circa 2,80 -2,90 en bij een VIX van 31,5 kost deze zelfde optie met dezelfde resterende looptijd en dezelfde afstand tot de AEX maar liefst 8,95- 9,20 !!!

 

Laten we dan eens kijken naar een optie die 25 punten onder de AEX stand staat:

Op 23 juni stond de AEX op 445, dus we kijken dan naar de put AEX juli 420. Die noteerde toen bij een VIX van 31,5 en een looptijd van 3 weken en 1 dag een premie van 6,65 6,80 euro.

 

Nu op 28 juli, uitgaande van een AEX stand van 447, moeten we dus kijken naar de optiepremie van de put 422 ( min 25 AEX punten t.o.v AEX 447). Die bestaat niet dus we kijken naar de premies van de put AEX aug 425 en die van de AEX put aug 420 en nemen daar het midden van. De AEX put aug 425 noteert nu 1,75 en de put Aex aug 420 noteert nu 1,26.

Nemen we het midden daarvan dan zou een put AEX augustus 422, dus 25 punten onder de AEX stand met een looptijd van 3 weken en 1 dag nu circa 1,50 kosten bij een VIX stand van 17,9.

 

Bij een VIX van 31,5 zou deze optie nu echter geen 1,50 euro maar circa 6,70 euro kosten. !

 

Dus bij een resterende looptijd van een AEX optie van 3 weken en 1 dag kost een putoptie op de AEX bij een VIX van 31,5 ruim het 3-dubbele dan dezelfde optie met dezelfde looptijd bij een VIX van 17,9.

 

 

 

 

Zo belangrijk is dus de VIX en dat is ook de reden dat putopties in een daling ( waardoor de VIX stijgt) VEEL harder in premie omhoog gaan dan callopties in een stijging ( waarin de VIX daalt).

 

Uiteraard kan de VIX ook nog naar 40 of hoger, waardoor de verschillen nog groter worden. En natuurlijk is er ook een groot verschil of de resterende looptijd van een optie nog 3 weken is of nog maar 2 weken, maar de conclusie van ons onderzoek naar de invloed van de VIX op de optiepremies is duidelijk de VIX heeft een ENORM grote invloed op de optiepremies.

 

 

Ron Schut

www.optietipper.nl

 

28 juli 2016