De Optietipper
Financiële informatiedienst
Tel. 0900-1091093 (Ä 1,00 pm)

 

 

Ron's optieplan 2019: We gaan ook in 2019 weer een poging doen om van 1.000 euro startkapitaal naar 10.000 euro winst te gaan met AEX opties.

Met ingang van woensdag 2 januari 2019 gaat De Optietipper starten met Ron's Optieplan 2019, waarin we net als de afgelopen jaren gaan proberen om van een relatief klein startkapitaal van 1.000 euro door het handelen in AEX opties naar een netto winst van 10.000 euro te gaan.

Wie meedoet aan Ron's Optieplan 2019 ontvangt van ons bij elke transactie die wij doen ruim van te voren een SMS bericht en een emailbericht met tekst en en een duidelijke uitleg. Uiteraard bepaalt u iedere keer zelf of u ons wilt volgen of niet, er zijn geen verplichtingen.

Ron's Optieplan is ook uitermate geschikt voor beginnende optiebeleggers met geen of weinig ervaring. In de 2e helft van december 2018, dus nog voor de start in januari 2019 ontvangen alle deelnemers een uitgebreide e-mail met veel informatie over de werking van opties en hoe dat precies werkt met het opgeven van een order etc.

Uiteraard zal het ons niet elk jaar lukken om dat einddoel van 10.000 euro netto winst te behalen. Maar wie sinds de start in 2012 aan elke poging van Ron's Optieplan heeft meegedaan, staat per saldo nu op een netto winst van circa 8700 euro ( na aftrek van alle kosten), in 2015 is het ons bijvoorbeeld met Ron's Optieplan daadwerkelijk gelukt om uiteindelijk 10.013 euro netto winst te behalen. Het jaar 2016 was een verliesjaar, maar in 2017 eindigden we weer met een kleine winst en ook de 1e editie van 2018 eindigde in Deel 2 met een kleine winst.
Op 4 juni 2018 zijn we op verzoek van een aantal abonnees nog een 2e editie van Ron's Optieplan 2018 begonnen, deze hebben we op 21 december afgesloten met een mooie nettowinst van 4708 euro. Na het bereiken van de 4500 van Deel 2 op 21 december hebben we besloten om dit keer niet meer aan Deel 3 te beginnen vanwege de nog erg korte tijdsduur tot 31 december en de winst binnen te halen. Onderstaand zullen we u uitleggen hoe Ron's Optieplan 2019 in zijn werk gaat.

Hoe vaak handelen we:
Niet vaak, we wachten op situaties waarop de kans op winst op een nieuwe positie naar onze mening bijzonder groot is, dus het zal regelmatig voorkomen dat we soms wekenlang niets doen, we hebben een heel jaar de tijd om geduldig op de goede instappunten te wachten. Dit is dus geen portefeuille waarin we dagelijks actief zijn. Geduld is het toverwoord voor deze strategie.

Wat zijn de kosten:
Het vaste starttarief hiervoor is eenmalig 69,00 euro. Al sinds de 1e editie van Ron's Optieplan in 2012 hadden we het oorspronkelijke starttarief van 60,00 euro niet verhoogd, maar omdat ook onze kosten elk jaar iets toenemen, gaan we dat starttarief per 2019 nu iets verhogen naar 69,00 euro. Alle kosten daarna voor Deel 2 en Deel 3 worden van een klein deel van de dan al behaalde winst betaald. De kosten voor de SMS berichten worden door ons betaald.

Deel 1:
We starten met 1.000 euro en zodra we een 1e optie op de AEX kopen, is dat meestal een optie die in totaal tussen de 200 en de 400 euro kost. Stel dat we een optie voor 300 euro kopen en deze later voor 550 euro kunnen verkopen, dan is ons kapitaal gegroeid naar 1.250 euro. Op dit manier proberen we stapsgewijs ons kapitaal te vergroten. Zodra we er in zijn geslaagd om van die 1.000 euro meer dan 2.900 euro te maken, start Deel 2 van Ron's Optieplan 2019.

Deel 2:
Op het moment dat de portefeuille een waarde boven de 2.900 euro heeft bereikt, ontvangt u van ons een email waarin we aangeven dat we 1.400 euro van de beleggingsrekening af gaan halen. Als u ons volgt dan is 1.200 euro van die 1.400 euro bestemd om terug te halen naar uw priverekening om zo uw startinleg van 1.000 euro naar prive terug te halen en meteen ook al 200 euro winst veilig te stellen, de overige 200 euro ( van de winst) kunt u naar ons overmaken voor het vervolg (Deel 2). Dat betekent dat we bij de start van Deel 2 alleen met de dan resterende nettowinst van 1.500 euro (of meer ) verder gaan. Vanaf dat moment kunt u dus niets meer verliezen, uw startinleg van 1.000 euro heeft u alweer terug, daar komen we ook niet meer aan, u heeft dan wat er verder ook gebeurt al 200 euro winst gehaald en de 200 euro kosten voor Deel 2 is van een deel van de al behaalde winst afgehaald en we gaan dan met de overgebleven 1.500 euro ( of meer) proberen naar een veel grotere winst te gaan.
Bovendien ontvangt u na het betalen van de 200 euro voor Deel 2 daarna ook de rest van het jaar 2019 onze grafieken dagelijks per e-mail van ons ( ter waarde van 149 euro per 6 maanden).
Zodra we er in Deel 2 in slagen om met de resterende 1.500 euro ( 2.900 min 200 kosten min 1.200 retour naar prive) boven de 4.500 euro te klimmen, gaan we starten met Deel 3.

Deel 3:
Zodra de waarde van de portefeuille in Deel 2 daarna van 1.500 euro is aangegroeid tot boven de 4.500, dan halen we op dat moment 1.500 euro van de beleggingsrekening af. Allereerst halen we dit keer van die 1.500 euro een bedrag van 1.300 euro naar prive, zodat wat er dan verder ook gebeurt u in ieder geval al uw 1.000 euro inleg en daarbij dan ook al in totaal 1.500 euro winst heeft veiliggesteld ( de eerdere 200 euro winst bij de start van Deel 2 en deze 1.300 euro winst). Wat er verder ook gebeurt, daar komen we niet meer aan. Daarbij betaalt u ons nogmaals 200 euro ( van de winst) voor het vervolg richting ons einddoel van 10.000 euro netto winst ( Deel 3 .

Deel 3 start dus met 3.000 euro ( 4.500 min 200 euro kosten min 1.300 winst naar prive). Van die 3.000 euro proberen we dan naar 8.500 euro te gaan. Zodra dat lukt hebben de deelnemers namelijk in totaal 10.000 euro netto winst bereikt. ( de al veilig gestelde 200 euro winst bij de start van Deel 2, de 1.300 euro euro winst bij de start van deel 3 en de 8.500 euro aan het einde)

Mocht het in de loop van 2019 lukken om de 10.000 euro winst te halen, dan stopt het (geen extra kosten meer) en zijn we klaar met deze editie van Ron's Optieplan 2019. Overigens zijn we dan feitelijk van 1.000 euro naar 11.000 euro gegaan, want u heeft dan al uw 1.000 euro startinleg van de rekening afgehaald en later 200, 1300 en 8.500 euro echte winst binnengehaald.

Wat kan ik maximaal verliezen:
Het maximale verlies wat u kunt lopen is 1.000 euro startkapitaal en ons eenmalige starttarief van 69 euro. De 200 euro bij het bereiken van de 2.900 en later bij het bereiken van de 4.500 euro halen we van de winst op de beleggingsrekening af. Zodra het ons lukt om de 2.900 euro te bereiken, kunt u ook de startinleg van 1.000 euro niet meer verliezen en heeft u al 200 euro winst binnen.

U dient er rekening mee te houden dat opties zeer risicovol zijn en er dus een reŽle kans bestaat dat we door verliesgevende opties in de loop van het jaar dit startkapitaal van 1.000 euro kunnen kwijtraken. Wij vertellen u welke opties wij kopen en wanneer wij ze weer verkopen, maar u bepaalt altijd zelf of u ons volgt.

Wat als die 1.000 euro op is:
De afgelopen paar jaar hebben we daarna op verzoek van de abonnees voor wie dat wilden nog een herstart gedaan met een bedrag van 500 euro en dat gaan we in 2019 ook doen, mocht het met Deel 1 uiteindelijk niet lukken. Daar komen geen extra kosten voor bij, ook die berichten van de herstart ontvangt u voor de oorspronkelijke 69 euro abonnementskosten. Het enige verschil is dat bij deze 2e poging Deel 1 dan niet stopt bij 2.900 euro maar pas bij het bereiken van de 3.400 euro zodat we daar in een keer de gehele inleg van 1.000 en de latere 500 euro van de beleggingsrekening af kunnen halen.

Wat voor berichten ontvang ik:
Zodra we een positie willen innemen of een bestaande positie willen verkopen, dan ontvangt u ruim op tijd een SMS bericht en tevens een e-mailbericht.
Daarin geven we precies aan welke order we plaatsen en op welk tijdstip we die order plaatsen. Omdat niet iedereen na het ontvangen van een SMS bericht direct in staat is om een order te plaatsen ( bv in verband met werk of in de auto) sturen we het bericht minimaal 30 minuten van te voren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we om 10.40 uur símorgens een bericht sturen waarin we aangeven dat we rond 11.15 uur een order gaan plaatsen, of dat we bijvoorbeeld na beurs een bericht sturen om de volgende ochtend rond 09.30 uur een order te plaatsen.

Alles wat u moet weten om de order te kunnen plaatsen staat in zowel de SMS als de e-mail. Ervaring in optiehandel hoeft u hiervoor niet te hebben. Nog voor de start in januari ontvangt u een uitgebreide email met alles wat u moet weten over opties, hoe dat gaat met het plaatsen van een order etc. Juist omdat we alles duidelijk uitleggen in de email voor de start en exact aangeven welke opties we kopen of verkopen is dit daarom ook prima geschikt voor degenen die nog nooit iets met beleggen hebben gedaan. Verder kan iedereen die tussentijds een vraag heeft ons altijd een email sturen.
Mochten we een tijdje geen orders hebben geplaatst, dan ontvangt u soms ook tussentijds een email met in het kort onze verwachtingen, een enkele keer ontvangt u van ons ook een grafiek van de AEX waarin we laten zien wat we verwachten en waarom.

Kan ik tussendoor stoppen:
U kunt op elk moment zelf besluiten om te stoppen zonder extra kosten, staan we na een 1e positie op bijvoorbeeld 1.300 euro en u vindt dat mooi genoeg, dan kunt u stoppen en komen er geen kosten bovenop de 69 euro startkosten. Mochten we op een gegeven moment op 2.100 staan en u wilt daarmee geen verder risico lopen, dan kunt u ook daar besluiten te stoppen. Zolang we de 10.000 netto winst niet hebben gehaald, blijft dat ons doel, maar dat betekent ook dat er tot die tijd nog steeds kans bestaat dat we de eerder behaalde winst of een deel ervan weer kunnen kwijtraken.

Wat voor opties kopen we:
Meestal zullen we AEX opties kopen met nog circa 1 tot 2 maanden looptijd, maar soms ook kopen we een langerlopende positie van bv 3 maanden of langer of juist een korterlopende positie van nog maar 1 of 2 weken. Deze extra kortlopende of extra langlopende posities zullen we vrijwel altijd maar voor een beperkt deel van de portefeuille kopen. Voor alle opties geldt dat we alleen maar een positie innemen wanneer onze analyses aangeven dat de kans op winst erg groot lijkt. Ook al starten we officieel op 2 januari 2019, het kan best zo zijn dat het daarna nog een of enkele weken duurt voordat de 1e goede gelegenheid zich aandient en we dus ook pas na enkele weken onze 1e positie innemen.

Wat heeft u nodig:
Een beleggingsrekening waarop u met AEX opties mag handelen met daarop 1.000 euro. Omdat opties risicovol zijn, moet u daarvoor soms wat extra formulieren invullen, dus niet elke beleggingsrekening is daarvoor automatisch geschikt. Sommige banken ( o.a. Degiro of Binck) hebben prima mobiele applicaties waarop u ook onderweg via mobiel internet altijd orders kunt plaatsen en anders kan dat ook altijd telefonisch. Zorg ervoor dat u bij de start op 2 januari er helemaal klaar voor bent.

Overzicht van de portefeuille:
U ontvangt na elke transactie een overzicht van de posities en de nog aanwezige kaspositie in de portefeuille. In 2019 gaan we uit van 2,00 euro kosten per optie bij aankoop en ook 2,00 euro kosten per optie bij verkoop, de meeste banken rekenen tussen de 1,00 en de 2,00 euro kosten per optie.

Wanneer stopt het:
Waar we op 31 december 2019 ook staan, daar stopt deze ronde, we verkopen onze eventuele posities en dan starten we in januari 2020 weer opnieuw met 1.000 euro voor degenen die zich opnieuw aanmelden. We hopen natuurlijk ruim voor 31 december de 10.000 euro winst te kunnen bereiken, maar dat zal zeker niet elk jaar lukken. Zodra we de 10.000 euro winst bereikt hebben stopt het ook. Maar ook al staan we na een jaar op slechts 1.300 euro of 2.100 euro winst, dan nog heeft u een prima rendement behaald voor slechts 69 euro aan kosten. Maken we verlies en is de 1.000 euro op of zodanig laag dat we geen posities meer kunnen kopen, dan doen we met 500 euro nog een herstart voor wie dat wil. Mocht het daarna ook met de herstart van 500 euro niet lukken en is die 500 euro verloren gegaan, dan stopt het uiteraard ook. Ook stopt het als we in Deel 2 wanneer we alleen met de winst verder gaan of later in Deel 3 dat kapitaal kwijtraken.

Is 10.000 euro winst echt haalbaar:
We zijn er eerlijk in, het is geen gemakkelijke opgave en we moeten ons niet rijk rekenen. U zult ervaren dat de waarde van de portefeuille flinke schommelingen zal maken en uiteraard zullen er regelmatig ook opties zijn die met verlies zullen eindigen. Er zullen periodes zijn waarin u denkt dat het fantastisch gaat en er zullen ook periodes zijn waarin het tegenzit en we een deel van ons kapitaal weer verliezen. Ook in de nu nog lopende 2e editie van Ron's Optieplan 2018 hebben we tussentijds eerst ruim boven het startkapitaal van 1.000 euro gestaan, zijn daarna teruggezakt tot ruim onder de 1.000 euro, maar staan nu weer ruim boven de 1000 euro. Elk jaar zijn we er in geslaagd om tussentijds boven het startkapitaal te komen en in 2015 is het uiteindelijk ook echt gelukt om die 10.000 euro winst te behalen, dus ja er is zeker een goede kans dat we Ron's Optieplan 2019 met winst gaan eindigen en misschien zelfs de 10.000 winst daadwerkelijk gaan halen. Lees ook de disclaimer op onze website.

Wie zijn wij:
De Optietipper bestaat al sinds 1997, die Ron Schut gestart is nadat hij de grote nationale beleggingswedstrijd van de Postbank/Telegraaf won met meer dan 22.000 deelnemers. Ron Schut is 7 dagen per week met de beurs bezig en heeft veel ervaring met het handelen in opties en met het bestuderen van de grafieken, de zogeheten technische analyse. We hebben een grote groep trouwe klanten, die al vele jaren gebruik maken van onze informatie en onze kennis over wat we voor de AEX verwachten en in welke optieposities we handelen. U kunt er van op aan, dat wij ondanks het lage starttarief van slechts 69 euro er uiteraard alles aan zullen doen om te proberen de 2.900, de 4.500 en uiteraard ook de uiteindelijke 10.000 euro netto winst te bereiken, mede omdat daardoor ook onze inkomsten uit dit plan toenemen.

Wanneer en hoe kunt u zich aanmelden:
U kunt zich vanaf vandaag al aanmelden door het aanmeldingformulier hieronder in te vullen. Zodra we daarna ook uw betaling van 69,00 euro hebben ontvangen, is uw aanmelding definitief en staat u vanaf 2 januari definitief op de verzendlijst van alle SMS en e-mailberichten van Ronís optieplan 2019. Na de ontvangst van uw betaling ontvangt u nog een bevestigingsemail van ons en in de 2e helft van december nog een uitgebreide email met informatie over opties, het opgeven van orders etc.

Is er een maximum aantal deelnemers:
Voor 2019 hebben we een maximum van 200 deelnemers bepaald. Willen we alle eventuele vragen die deelnemers tussendoor mogelijk per e-mail stellen allemaal kunnen beantwoorden, denken we dat we moeten stoppen bij 200 deelnemers. We weten niet of we dat halen, maar een groter aantal vinden we in ieder geval niet wenselijk. 200 deelnemers is voor 2019 ons maximum, wilt u zeker zijn dat u erbij zit, dan is op tijd aanmelden en betalen natuurlijk verstandig. Zodra we vol zitten, melden we dat hier en zal het inschrijfformulier onderaan worden verwijderd.

Wat mag niet:
Uiteraard is het niet toegestaan onze berichten over in te nemen posities etc naar anderen door te sturen, de kosten zijn laag genoeg dat iedereen die hiervoor interesse heeft zich zelf kan aanmelden. Reclame maken door deze link door te sturen naar kennissen mag uiteraard wel !

Extra informatie:
Ronís optieplan 2019 staat geheel los van de optieposities die we onder toets 2 met de Optietipper kopen en met de abonnees op de SMS optieportefeuille. Daarin zijn we veel actiever, nemen we meer risicoís, kopen we grotere posities en daarvan zijn de abonnementskosten ook hoger, waarbij die abonnees ook al onze grafieken ontvangen. Wel kan het voorkomen dat we soms rond dezelfde tijdstippen een positie innemen en soms kan dat ook een zelfde optieserie zijn als met de telefoonlijn onder toets 2 en met de abonnees op de SMS optieportefeuille. Verder sturen we de SMS berichten ook naar buitenlandse mobiele nummers voor abonnees die buiten Nederland wonen.

Zal ik het doen:
Dat bepaalt u zelf, u weet wat u kunt maximaal kunt verliezen en als u zich dat niet kunt veroorloven, moet u zeker niet meedoen. Maar wij denken dat er een reŽle kans bestaat dat we het jaar met winst gaan afsluiten en zullen er alles aan doen om met de juiste beslissingen te proberen die 10.000 euro winst te bereiken, ook al beseffen we dat velen al dik tevreden zullen zijn als er aan het einde van het jaar bijvoorbeeld 1.900 of 2.400 euro op de rekening staat.

Hier kunt u onze privacyverklaring inzien:

Ron Schut
Optietipper

Aanmelden voor Ron's Optieplan 2019 is nu niet meer mogelijk. De inschrijving voor Ron's Optieplan 2020 start weer ergens rond eind oktober - begin november 2019.

Mochten we in de loop van 2019 nog een 2e editie van Ron's Optieplan starten, dan laten we dat via Twitter, via onze website, via een melding op een of enkele onze grafieken en mogelijk in een extra nieuwsbrief per email, aan wie zich daarvoor op onze website heeft ingeschreven, ruim van te voren weten.

 

 

Terug naar hoofdpagina.