Onderzoek openinggaps groter dan 3,00 AEX punten ten opzichte van slot van de dag ervoor
Periode 1 januari 2013 tot 25 maart 2015, acties zelfde dag na dat openingsgap
Datum gap up/down ? grootte gap gedicht ? welk deel wel gedicht verder door voor gapclosing? slot dag erna
2-1-2013 up plus 5,50 nee min 1,52 nvt plus
26-2-2013 down min 7,27 nee plus 5,73 nvt plus
18-3-2013 down min 5,01 ja nvt niet min
25-3-2013 up plus 3,30 ja nvt plus 0,67 plus
23-5-2013 down min 6,07 nee plus 1,37 nvt min
13-6-2013 down min 4,29 ja nvt min 1,42 plus
20-6-2013 down min 4,58 nee plus 0,97 nvt min
25-6-2013 up plus 3,26 nee min 2,64 nvt plus
11-7-2013 up plus 3,66 nee min 2,77 nvt plus
16-9-2013 up plus 3,97 nee min 1,51 nvt min
19-9-2013 up plus 3,91 nee min 3,27 nvt min
19-11-2013 up plus 3,97 nee min 1,03 nvt plus
19-12-2013 up plus 4,00 nee niets 0,00 nvt plus
14-1-2013 down min 3,62 ja nvt min 0,85 plus
29-1-2014 up plus 3,12 ja nvt plus 1,16 plus
4-2-2014 down min 3,06 ja nvt min 1,06 min
20-2-2014 down min 4,50 nee plus 1,72 nvt plus
3-3-2014 down min 6,40 nee plus 1,86 nvt plus
4-3-2014 up plus 4,27 nee min 0,17 nvt min
11-4-2014 down min 3,31 nee plus 0,45 nvt min
19-6-2014 up plus 3,07 nee min 1,10 nvt min
8-8-2014 down min 3,62 nee plus 1,20 nvt plus
11-8-2014 up plus 3,14 nee min 0,55 nvt min
3-10-2014 up plus 3,64 nee min 1,01 nvt plus
9-10-2014 up plus 4,53 ja nvt plus 0,21 min
10-10-2014 down min 3,56 nee plus 1,21 nvt min
13-10-2014 down min 3,72 ja nvt min 1,36 min
23-10-2014 down min 3,64 ja nvt min 2,95 min
27-10-2014 up plus 4,09 ja nvt plus 0,67 plus
31-10-2014 up plus 5,02 nee min 1,48 nvt min
5-11-2014 up plus 3,53 nee min 1,27 nvt plus
17-11-2014 down min 3,14 ja nvt min 0,22 plus
1-12-2014 down min 3,02 nee plus 1,63 nvt plus
5-12-2014 up plus 3,05 nee min 0,04 nvt min
9-12-2014 down min 3,96 nee plus 1,06 nvt min
12-12-2014 down min 3,11 nee plus 0,69 nvt min
17-12-2014 down min 4,63 ja nvt min 2,07 plus
18-12-2014 up plus 6,63 nee min 2,12 nvt plus
19-12-2014 up plus 4,22 ja nvt plus 0,69 plus
8-1-2015 up plus 5,39 nee min 1,16 nvt min
14-1-2015 down min 5,35 ja nvt min 1,57 plus
15-1-2015 up plus 4,27 ja nvt plus 4,02 plus
23-1-2015 up plus 3,25 nee min 0,74 nvt plus
29-1-2015 down min 4,47 ja nvt niets 0,00 min
9-2-2015 down min 3,59 nee plus 0,59 nvt plus
23-2-2015 up plus 4,17 nee min 1,62 nvt plus
Het betreft het verschil tussen de openingskoers en de slotkoers van de dag ervoor, dus niet altijd een zichtbaar gap in de candlestickgrafiek.
Totaal deze periode 46 opening-gaps groter dan 3,00 pt, daarvan werden er 16 gedicht en 30 niet, 4 werden bijna gedicht.
Er waren 5 gaps groter dan 5,50 punten, deze werden allemaal niet gedicht.
Geen duidelijke conclusie slotkoers dag erna, erg wisselend beeld
Conclusie: hoe groter het gap in de opening, des te kleiner is de kans dat deze gedicht wordt, gaps kleiner dan 3 pt worden veel vaker gedicht