Money-management Optieportefeuille

 

 

De abonnees op onze SMS optieportefeuille, waarin we dezelfde posities innemen als met de Optietipper portefeuille onder toets 2 van onze telefoonlijn, sturen we bij het begin van hun abonnement een welkomst e-mail, waarin we ook ingaan op het belang van money-management. Gaandeweg het jaar herhalen we dat soms ook nog een keer, vooral nadat we een mooie serie winsten hebben weten te maken.

 

Dat doen we omdat we weten dat veel optiebeleggers in hun enthousiasme na eerdere winsten vaak niet het gevaar beseffen van een verkeerd moneymanagement.

 

De grootste fout en ook de meest voorkomende fout die wordt gemaakt is namelijk dat de meeste optiebeleggers in verhouding tot hun werkkapitaal veel te grote posities innemen.

 

Wie voortdurend met een maximaal bedrag van bijvoorbeeld 3000 euro in opties zit met nog een goed reservebedrag aan de zijlijn en na een jaar lang handelen 70 % van de opties met winst en 30 % van de opties met verlies heeft zien eindigen heeft gewoon prima verdiend en een mooie winst overgehouden.

 

De praktijk leert echter dat veel optiebeleggers die van die 3.000 euro na enkele winsten op bijvoorbeeld 12.000 euro winst staan, dan voor 5.000 of 8.000 euro opties gaan kopen. Dat doen ze vooral vaak wanneer bepaalde opties na de aankoop in waarde zakken en men dan wat extra van die opties erbij koopt omdat ze nu wel goedkoop zijn. Wie dat vaak doet zal echter hoogstwaarschijnlijk uiteindelijk zijn werkkapitaal kwijtraken.

 

Zij hebben dan namelijk vaak extra grote posities wanneer de AEX de verkeerde kant opgaat en vaak zijn dan de verliezen bij die posities uiteindelijk dus ook veel groter dan de winsten op hun eerdere posities waar de AEX wel de goede kant op ging. En dat houdt niemand lang vol.

 

Dus voor iedereen die in opties doet of ons volgt via de telefoonlijn of een van onze abonnementen is ons advies:

Houd de posities klein, houd een stuk reservekapitaal aan, werk voortdurend met ongeveer dezelfde maximale portefeuillegrootte, zet de winsten apart en gebruik die reserves alleen als een aantal opties met verlies zijn gesloten om het werkkapitaal weer aan te vullen.

 

Verder is het lang niet altijd nodig of raadzaam om met het volledige maximale portefeuillebedrag in opties te zitten. Wij zitten zelf ook vaak maar voor 1/3e of 2/3e deel van de maximale portefeuille in opties en verder bouwen we bij de aankoop van een positie met bijvoorbeeld putopties, deze positie vaak stapsgewijs op, we vullen zelden de hele portefeuille in een keer.

 

Als laatste tip dan nog dit, wie steeds kleine winsten neemt als het de goede kant opgaat, maar als het de verkeerde kant opgaat blijft zitten in de hoop dat het nog goed komt, zal het waarschijnlijk ook niet lang kunnen volhouden. Af en toe opties met verlies zien eindigen is onvermijdelijk, maar zolang daar maar goede en af en toe ook grotere winsten tegenover staan, dan zijn die verliezen niet het grote probleem. Wie kijkt naar de resultaten van onze AEX opties zal zien dat het geregeld voorkomt dat we opties van rond de 3 euro uiteindelijk voor 7 tot 9 euro verkopen. En ook al lukt dat niet altijd, uiteindelijk is dat wel belangrijk voor de winsten over een langere termijn.

 

Succes met beleggen,

 

Ron