Werken met opties en het hebben van een edge.

 

 

We weten dat veel optiebeleggers het liefst zo snel mogelijk rijk willen worden, wie wil dat niet.

 

Maar daarom nemen de meeste optiebeleggers wanneer ze overtuigd zijn van een komende beweging bijna altijd een veel te grote positie in, dan wat in verhouding tot hun voor opties beschikbare werkkapitaal verstandig is. En wie steeds te grote posities inneemt, zal vrijwel altijd ergens een punt bereiken dat het kapitaal dat bestemd was voor opties, inclusief eerder behaalde winsten, na een verliesreeks weer weg is.

 

Wie met opties over een langere periode winst wil maken, zal daarvoor heel goed met hun beschikbare werkkapitaal om moeten gaan, het zogeheten money-management en daarnaast ook een zogeheten edge moeten hebben, een voordeel ten opzichte van de markt, die er voor zorgt dat je over een langere termijn meer winsten dan verliezen hebt en dat het verschil tussen winsten en verliezen ook groter is dan de bankkosten die er altijd zijn bij het kopen of verkopen van een optie.

 

Wij onderzoeken voortdurend heel uitgebreid alle grafieken om te zien hoe het gevecht verloopt tussen de kopers en de verkopers en proberen op basis van die grafieken en onze ervaring dan in te schatten wat het meest waarschijnlijke is dat de AEX gaat doen, waarbij we ook kijken naar wat de AEX in het verleden in vergelijkbare situaties deed. We weten dat de AEX natuurlijk lang niet altijd zal doen wat we op basis van de grafieken dachten te mogen verwachten, maar als onze verwachtingen in grote lijnen over de lange termijn in bijvoorbeeld 60 % - 65 % van de gevallen wel uitkomen, dan is dat onze edge en dat levert dan over de lange termijn meer winsten dan verliezen op.

 

We zullen die edge proberen uit te leggen met een voorbeeld. Stel dat je bij het gooien van een dobbelsteen bij een 1, 2, 3 of 4 aan iemand 10 euro moet betalen en bij het gooien van een 5 of een 6 van die persoon 25 euro ontvangt.

 

Als je elk van die getallen 1 tot en met 6 precies 1x gooit moet je dus 4x 10 euro = 40 euro betalen en ontvang je 2 x 25 euro= 50 euro. Over de lange termijn zal je alle getallen gemiddeld echter ongeveer even vaak gooien, dus zal je over de lange termijn per 6 worpen met de dobbelsteen gemiddeld 10 euro winst maken, dat is je edge.

Maar dan nog kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld 15 of 20 keer achter elkaar alleen maar tussen de 1 en de 4 gooit met de dobbelsteen en steeds maar weer die 10 euro moet betalen. Dat zijn de momenten waarop je begint te twijfelen of dit wel werkt, maar het is nog steeds heel duidelijk en zonder twijfel dat dit over de lange termijn gewoon heel winstgevend is.

 

Hetzelfde werkt het met opties. Er zijn periodes dat opties een tijdje achter elkaar winst opleveren, er zijn periodes dat er alleen maar verliezen zijn en er zijn periodes dat winsten en verliezen elkaar afwisselen. Maar wanneer je een edge hebt op de markt en zoals wij met veel ervaring en het uitgebreid bestuderen van de grafieken er voor proberen te zorgen dat onze verwachtingen voor de AEX over de lange termijn voor bijvoorbeeld 60- 65 % uitkomen, dan zal dit over de lange termijn voor optiewinsten zorgen, net zoals met dat bovengenoemde voorbeeld met de dobbelstenen, dat is onze edge. Ook proberen we in de situaties waarin de AEX wel doet wat wij verwachten er het maximale uit te halen, het komt elk jaar meerdere keren  voor dat wij opties die we rond de 3,00 euro hadden gekocht, daarna voor 9,00 of 12,00 of zelfs boven de 20,00 euro verkopen, ook dat draagt natuurlijk positief bij aan onze resultaten.

 

Dat neemt niet weg dat elke keer waarin de AEX wat anders doet dan verwacht, zeker als dat een langere periode achter elkaar het geval is, natuurlijk wel voor twijfels en frustratie zorgt en een serie met optieverliezen altijd een teleurstelling is. Wie ons in een mindere periode een tijdje heeft gevolgd zal al snel de indruk hebben dat wij er ook niets van kunnen, daar hebben we alle begrip voor. Maar op de lange termijn zorgt onze edge wel voor winst.

 

Deze schommelingen tussen goede en slechte periodes maken ook duidelijk dat het belangrijk is dat men voldoende reserves achter de hand houdt. En daarmee komen we op het 2e belangrijke aspect, het werken met een goed money - management systeem, Als we bijvoorbeeld nog een keer teruggaan naar het voorbeeld met de dobbelstenen. Je zou kunnen zeggen dat 40 of 60 euro misschien wel voldoende is om dit te doen, want gemiddeld zal men na 4 x gooien wel een keer 5 of 6 gooien. Maar stel nu dat je vanaf het begin meteen 8x een laag getal tussen 1 en 4 gooit, dan ben je die 40 of 60 euro startkapitaal kwijt en kan je niet meer verder, dan heb je dus toch gewoon verlies in een winstgevend systeem.

 

Voor dat dobbelsteen systeem is naar onze mening dan wel 250 euro of meer nodig, want ook een serie van 15 of 20 keer achter elkaar de 1 tot en met 4 gooien is gewoon mogelijk, net zoals het in een casino bij de roulette soms ook voorkomt dat het balletje 15 of 20 keer achter elkaar op rood valt.

 

Zo werkt het ook met opties, je moet altijd maar met een beperkt deel van je kapitaal in opties zitten zodat je voldoende reserves hebt wanneer er een langere periode met verliezen voorkomt.

Wanneer je een edge hebt, zal je over een langere periode uiteindelijk meer winsten dan verliezen binnenhalen en daardoor zal je kapitaal door de jaren ook met kleine posities steeds verder en ook steeds sneller groeien ( compounding). Maar het belangrijkste is dat je de posities niet te groot maakt, zodat je niet na een wat langere serie van verliezen in een situatie komt dat je geen kapitaal meer over hebt, want dan heb je namelijk GEEN edge. Een langere periode met verliezen zal tenslotte altijd wel een keer voorkomen, dat is nu eenmaal onvermijdelijk.

 

Wie een lange periode met kleinere posities heeft gewerkt en na verloop van tijd zijn kapitaal wat heeft vergroot doordat er over een langere periode meer winsten dan verliezen zijn geboekt, kan zijn optieposities door de jaren heen na wat winsten bij een groter kapitaal vanzelf dus ook wel steeds iets groter maken.

 

Dat groter maken van de posities moet je overigens niet te snel doen, het beste is dan om bijvoorbeeld om de 12 maanden naar je kapitaal te kijken en dan te bepalen hoe groot de maximale positie wordt de volgende 12 maanden. Mocht je kapitaal op een gegeven moment verdubbeld zijn, dan is het niet slim om de posities dan ook meteen 2 x zo groot te maken, beter is dan om de posities bijvoorbeeld  75 % groter te maken, zodat je de reserves wat extra vergroot en daarmee de kans nog kleiner maakt dat je dat kapitaal ooit een keer helemaal kwijtraakt bij een eventuele ongekend langdurende verliesperiode. En als je een slechte periode achter de rug hebt en je kapitaal is kleiner geworden, dan moet je ook de grootte van de posities natuurlijk weer tijdelijk verkleinen. Dus ook niet na 1 goede maand meteen de posities groter maken, dat is gewoon niet verstandig, winsten moeten aan de reserves worden toegevoegd om de latere, onvermijdelijk ook voorkomende, verliezen op te kunnen vangen. Wie met opties te snel rijk probeert te worden, zal bijna altijd zijn geld uiteindelijk kwijtraken.

 

Zolang je kapitaal hebt en een edge kan je met goed money –management en kleine posities normaal gesproken altijd verliesperiodes overleven en in winstperiodes bouwen aan een verdere groei van je kapitaal, net zoals in dat voorbeeld met de dobbelstenen.

 

Met onderstaand voorbeeld willen we laten zien dat ook met kleine winsten er van een beperkt startbedrag door de jaren heen best een groot eindbedrag kan worden gemaakt.

 

Stel dat iemand met 5.000 euro begint. De meeste beleggers die in opties doen willen dan graag van die 5.000 euro zo snel mogelijk 25.000 euro of zo maken, maar stel nu dat er heel voorzichtig wordt gehandeld met kleine posities en na een heel jaar handelen per saldo na alle verliezen en winsten 2.000 euro winst heeft ( 40 % ). En stel dat hij dan ook nog zo verstandig is om dan elk jaar 25 % van zijn behaalde winsten apart te zetten om zijn reserves extra te vergroten.

 

Dus na 1 jaar handelen heeft hij 5.000 euro + 2.000 euro winst = 7.000 euro en handelt dan door met 6500 euro ( 25 % van 2000 = 500 zet hij apart ). De posities blijven nog steeds klein, maar kunnen nu wel 30 % groter worden dan het jaar ervoor ( 6500 = 30 % meer dan 5000 ). Als hij dat jaar op jaar weet vol te houden, dan is die 5000 euro na 5 jaar al een kapitaal van 23.086 euro geworden, na 10 jaar is dat al 90.242 euro, na 15 jaar is dat 339.598 en na 20 jaar is dat 1.265.444 euro.

 

Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld, wie bijvoorbeeld gemiddeld 25 % winst per jaar maakt komt natuurlijk een stuk lager uit en wie gemiddeld 60 % winst per jaar maakt komt nog een stuk hoger uit. Bovendien zal het ene jaar veel beter zijn dan het andere jaar. Maar we willen duidelijk maken dat het best mogelijk is dat iemand die steeds met kleine posities werkt en over een groot aantal opties per saldo over de lange termijn meer winst dan verlies maakt, ook met kleine posities over een lange periode best van een klein bedrag naar een groot bedrag kan groeien. Of anders gezegd wie met opties rijk wil worden, moet het vooral veel tijd gunnen en daarvoor vooral met relatief kleine posities handelen.

 

Het allerbelangrijkste is dat je niet te veel riskeert per positie, zodat je altijd een eventuele wat langere verliesreeks kan overleven en altijd reserves hebt om een verlies in latere goede periodes met winstgevende posities weer ruimschoots terug te verdienen.

 

Ron Schut

www.optietipper.nl