Onderzoek Candlesticks wit / zwart en vervolg   door Ron Schut, Optietipper.nl

 

We hebben alle candlesticks van het jaar 2012 bekeken en daarbij genoteerd hoe de daarop volgende candlestick eruitzag. Een candlestick is wit ( = open ) wanneer er na de opening een stijging plaatsvindt ( = meer kopers) en een slotkoers boven de openingskoers. Ligt de slotkoers onder de openingskoers dan is er sprake van een zwarte dichte candlestick

 

Bijvoorbeeld: we zien een witte ( open ) candlestick: was de volgende candle stick daarna zwart, dan noteerden we 1 x van wit naar zwart, was de volgende candlestick weer wit, dan noteerden we 1 x van wit naar wit.

Hetzelfde bij de zwarte ( dichte) candlesticks, dus van zwart naar zwart of van zwart naar wit.

 

In de situaties wanneer er sprake was van een doji ( =slotkoers nagenoeg gelijk aan openingskoers) , dan sloegen we die over en keken we naar de daarop volgende candlestick.

 

We wilden daarbij kijken of er na een witte candle stick veel vaker weer een volgende witte candlestick kwam ( doorzettende rally) of toch wel weer erg vaak ook een zwarte candlestick en vice versa voor de zwarte candlesticks.

 

We hebben het jaar 2012 genomen, omdat dit dichterbij ligt dan bv 2001 of 2002 en daardoor wat meer past bij huidige handelssystemen van grotere partijen etc. Bovendien was 2012 een jaar met veel koersschommelingen, zowel rally’s als dalingen. Over heel 2012 steeg de AEX 30 AEX punten van de 312 slotkoers van december 2011 naar de 342 slotkoers van december 2012 en dat houdt dus in dat we dus daarom wel wat meer witte dan zwarte candlesticks mogen verwachten.

 

Uitkomst:

 

Na een witte candle stick nog een witte candlestick: 70 x

Na een witte candlestick een zwarte candlestick: 55 x

 

Na een zwarte candle stick nog een zwarte candlestick: 43 x

Na een zwarte candlestick een witte candlestick: 58 x

 

Zoals gezegd mochten we vanwege de 30 punten stijging in de loop van 2012 wel iets meer witte dan zwarte candle sticks verwachten en dat kwam ook uit.

 

Tellen we de zwarte en de witte bij elkaar op, dan zien we dat van de 226 candlesticks we exact 113 x een candlestick daarna kregen van dezelfde kleur en 113 x een candlestick van de tegenovergestelde kleur.

 

Waar het ons om te doen was is de vraag, krijgen we na een witte candlestick veel vaker weer een nieuwe witte candlestick en na een zwarte candlestick veel vaker weer een volgende zwarte candlestick ?

Het antwoord daarop is gekeken naar het jaar 2012 nu heel duidelijk nee…….

 

Ron Schut    www.optietipper.nl