Nieuwsbrief van www.optietipper.nl van 5 januari 2005

Gaat de AEX naar 250 of 450 in het jaar 2005 ??

Nu de AEX al bijna anderhalf jaar zijwaarts beweegt tussen met name de 310 en de 360 lijkt het tijd te worden dat de AEX weer een nieuwe richting gaat kiezen. Wie de AEX bewegingen van de laatste paar maanden bekijkt, ziet dat de AEX de laatste 2 maanden vrijwel alleen tussen de 335 en de 350 heeft bewogen, een bijna stilstaande AEX index.

Bij het voorspellen van de toekomstige bewegingen van de AEX kan men dat doen op basis van fundamentele analyse of op basis van technische analyse.

Technische analyse bestudeert vooral de grafieken, de koerspatronen en de bewegingen van enkele technische indicatoren, die als hulpmiddel dienen. De geschiedenis leert ons dat bepaalde koerspatronen iedere keer weer terugkomen en wie veel tijd investeert in het van alle kanten bestuderen van de grafieken en de diverse technische indicatoren kan daarmee ook vaak redelijk goed de toekomstige bewegingen voorspellen.

Onderstaand een voorbeeld van een herhaling van koerspatronen.    

( grafiek van 14 december 2002 van codegedeelte van www.optietipper.nl )

 

Fundamentele analyse probeert in te schatten hoeveel winst de bedrijven nu en in de toekomst gaan maken en probeert op basis daarvan te bepalen of de aandelen van die bedrijven te goedkoop of te duur zijn. Als de winsten omlaag zullen gaan of de aandelen te duur zijn is de kans groot dat de aandelenkoersen ook omlaag zullen gaan en het omgekeerde is natuurlijk ook het geval als de winsten omhoog gaan.

Alhoewel wij zeker ook veel informatie tot ons nemen over de fundamentele waarde van de aandelenkoersen, zijn wij vooral bezig met de technische analyse en langdurige bestudering van grafieken.

Er zijn ook enkele indicatoren die ons vertellen dat het tijd wordt voor een grote beweging, zoals we in de onderstaande grafiek laten zien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Als de kans volgens de grafieken groot is dat de AEX na deze lange zijwaartse periode weer een grote beweging gaat maken, dan moeten we ons vervolgens afvragen of dat een beweging van de AEX van bijvoorbeeld 100 punten omhoog richting de 450 wordt of juist een beweging van bijvoorbeeld 100 punten omlaag richting de 250 vanaf de huidige AEX stand van rond de 350. Allereerst kunnen we stellen dat wij fundamenteel gezien de kans op een grote beweging omhoog veel minder waarschijnlijk achten dan een grote beweging omlaag. Op basis van koers - winst verhoudingen en op basis van de door ons verwachte verdere verzwakking van de economische groei, zijn aandelen nu al zeer hoog gewaardeerd, zeker op basis van de vergelijkbare waarderingen in het verleden.

De kans op lagere bedrijfswinsten in de toekomst is naar onze mening veel groter dan de kans op hogere bedrijfswinsten en al met al zijn er naar onze mening fundamenteel gezien veel meer aanwijzingen die een grote daling rechtvaardigen dan signalen die duiden op een sterke verbetering van de bedrijfswinsten en een stijging van de aandelenkoersen.

We hebben echter in het verleden gezien dat als er maar genoeg kooplust voor aandelen is, dat aandelen die al erg duur zijn, soms door een aanhoudende kooplust soms toch nog naar nog veel hogere koersen kunnen klimmen, ook als dat fundamenteel absoluut onterecht is. Om die reden is het dus niet voldoende om alleen op basis van de fundamentele vooruitzichten de te verwachten volgende grote koersbeweging te voorspellen, we moeten ook kijken of de huidige grafieken daarover meer duidelijkheid verschaffen.

Onderstaand laten we u een van onze grafieken zien die naar onze mening laten zien dat er een meer dan grote kans is dat de AEX in de loop van dit jaar weer richting de 250 of lager zal gaan zakken. Deze grafiek met de zeer grote gelijkenis tussen de AEX bewegingen van de laatste jaren nu en de bewegingen van de Japanse Nikkei index in de jaren 90 geeft duidelijk aan dat de kans op een top in januari en daarna een grote daling van de AEX tot ergens in de 2e helft van 2005 zeer groot te noemen is.

Een andere aanwijzing die ons vertelt dat de AEX in de loop van dit jaar zeer waarschijnlijk weer richting de 250 gaat zakken is de onderstaande grafiek met waaierlijnen.

 

 

Uiteraard zijn er nog meer aanwijzingen in de diverse grafieken die bij ons sterk de indruk wekken dat we in de loop van 2005 aan de volgende grote dalingsgolf gaan beginnen die de AEX aan het einde van 2005 richting de 250 of lager zal laten zakken. Zekerheid is er uiteraard nooit, zodat u uiteraard zelf moet bepalen of u onze mening deelt of heel wat anders verwacht. Wij gaan in onze portefeuilles in ieder geval uit van een in golven dalende AEX in de loop van 2005 na een top in deze maand januari.  

Al met al hopen we dat u met behulp van de bovenstaande tekst en grafieken een beeld krijgt van wat hoe wij werken en wat in grote lijnen onze verwachtingen voor het jaar 2005 zijn. We hopen verder dat uw interesse gewekt is en dat dit u zal bewegen om af en toe onze telefoonlijn te bellen of eventueel in de toekomst een abonnement op een van onze diensten te nemen. Uiteraard blijft het mogelijk dat de signalen zowel aan de fundamentele kant als in de lange termijn grafieken in de loop van het jaar dermate wijzigen dat wij onze verwachtingen wat moeten bijstellen, maar zoals het er nu uitziet zijn wij negatief voor de AEX voor het jaar 2005.

Groeten, Ron Schut

www.optietipper.nl

 

Verdere informatie over onze diensten:  

Als u ge´nteresseerd bent in onze grafieken, dan kunt u deze op twee manieren volgen:

Met behulp van de weekcode kunt u de grafieken ten allen tijde bekijken onder het codegedeelte van onze internetsite. Die weekcode loopt van zaterdag tot zaterdag en deze weekcode vertellen wij na circa 8 minuten in onze weekendupdate die op zaterdagmiddag 17.00 uur wordt ververst en die de gehele week te beluisteren is.

U kunt ook voor 98 euro per 6 maanden een grafiekenabonnement nemen, waarbij u de grafieken dan altijd direct per e-mail krijgt toegezonden ( zie verder bij abonnementen)

Als u meer wilt weten over onze optieposities, dan kunt u ten allen tijde onder toets 2 van onze telefoonlijn horen welke optieposities we in ons bezit hebben en wanneer wij nieuwe opties kopen of bestaande opties verkopen. Tevens hoort u onder toets 2 altijd wat wij voor de korte en langere termijn voor de AEX verwachten en proberen we uit te leggen waarop wij die verwachting baseren. Voor het innemen van de optieposities bestaat ook de mogelijkheid van het SMS optieabonnement, waarbij u bij elke positiewijziging in de optieportefeuille direct zowel een SMS bericht als een e-mail bericht ontvangt. Ook daarover meer informatie op onze internetsite.

Verder kunnen de zeer actieve handelaren bellen naar toets 5 waarin wij voortdurend aangeven of we met AEX futures long, short of neutraal zitten met de futurelijn. Ook daarvoor bestaat een abonnement met SMS berichten en e-mail berichten.

Succes met beleggen, Ron Schut